Plan Akcji Po Wydarzeniu

Usprawnij i wdroż te kroki zgodnie z potrzebami twojej społeczności, jednocześnie dostosowując je do tego co w danej chwili kiedy rzeczywistość będzie się zmieniać. Bądź świadom, że spokojna, kochająca i elastyczna postawa będzie wielkim atrybutem i koniecznością do udanego wdrożenia Planu i wielkiego zysku służenia potrzebom członkom twojej społeczności.

Natychmiastowo Po Rozpoczęciu Wydarzenia (0-3 Godzin Po)

 • Skontaktuj się z członkami ESG (Grup Wsparcia Wydarzenia) by zainicjować rozpowszechnianie Odprawy Przywódców Społecznych (CLB).
 • Popytaj o przyjaciół, rodziny, sąsiadów, współpracowników lub znajomych, którzy mogą być skłonni do pomocy.
 • Jeśli jest wieczór, dostarcz CLB i wyjaśnij sytuację Policji i Strażakom i poproś ich o natychmiastowe wezwanie załogi z pozostałych zmian wraz z Burmistrzem/Członkami Rady miasta.
 • Ustanów kontakt z różnymi poziomami mediów; tymi z głównego nurtu lub alternatywnymi, krajowymi lub międzynarodowymi by zainicjować Plan Działania dla Wydarzenia.

Dzień 1

 • Możliwie najszybciej i jak będzie to praktycznie możliwe, dla tych którzy czują się prowadzeni i zdolni do tego, proszę podzielcie się faktami z Mediami zaznaczonymi pogrubioną czcionką w artykule “Plan Działania dla Wydarzenia” powyżej.
 • Dostarcz dokument CLB (Odprawę Przywódców Społecznych) – najpierw do Burmistrza, Rady Miasta, Policji & Strażaków; następnie towarzysz tym uznanym za najbardziej odpowiedzialnych za informowanie populacji, kierując zasoby społeczności do utrzymania trwającej stabilności wymaganych dóbr przez system dystrybucji oraz utrzymywanie publicznych obszarów bezpiecznymi dla zgromadzeń.
 • Wykorzystaj wiedzących i zrównoważonych członków ESG (Grup Wsparcia Wydarzenia) by zapewnić dodatkowe słowne szczegóły jako grupa wobec przywódców społecznych (Burmistrz, Policja/Straż Pożarna).
 • Jeśli liderzy społeczni nie mogą być osiągnięci wystarczająco szybko, rozważ pozostałe osoby, które mają do nich dostęp, czyli lokalnie wybrani członkowie Rady Miasta i/lub Zastępcy Policyjni lub Zastępcy Straży Pożarnej.
 • Nawiąż natychmiastowy kontakt z przyjaciółmi, przyjaciółmi przyjaciół itd, kimkolwiek kto może udostępnić drogę dla wpływowych osób mających szacunek.
 • Dostarcz kopie CLB do zarządów firm Usługowych, Sklepów, Szpitali, Szkół i lokalnych Firm.
 • We współpracy z lokalnymi władzami, Izbami Handlowymi (korzystając z masowych maili CLB do firm), mediów, członków ESG, poinformuj tak wielu lokalnych mieszkańców jak się da na temat Wydarzenia.
 • Określ możliwości dzielenia się i gromadzenia informacji w istniejących Publicznych systemach szkolnych/społecznych audytoriów, hal muzycznych/teatralnych, kin, kompleksów sportowych, centrów konferencji itd.
 • Jeśli konieczne, ustal systemy Publicznych Adresów w kluczowych lokalizacjach do dzielenia się informacjami.
 • Poproś wszystkich poinformowanych rezydentów o “szerzenie słowa” dzięki znajomym, rodzinie, współpracownikach i kontaktach w mediach społecznych albo w jakikolwiek możliwy sposób.

W Nocy (Dzień 1)

 • Zakończ publiczne głoszenie treści i określ kto z respektowanych członków społeczności będzie dzielił się informacjami z mieszkańcami.
 • Organizuj plany dla potrzebnych grup wsparcia.
 • Wybierz indywidua do kontaktu z Wojskowymi po jakiekolwiek potencjalne wymagane uzupełnienie zapasów żywności, wody oraz innych podstawowych dóbr i informacji.

Dzień 2

 • Jeśli nie rozpoczęły się one w dniu 1, rozpocznij publiczne ogłoszenia w określonych lokalizacjach, a jeśli to możliwe przez lokalną telewizję i stacje radiowe używając informacji Planu Działania Mediów do Wydarzenia, CLB (Odprawę Przywódców Społecznych) i jakiekolwiek dostępne uaktualnienia.
 • Ogłoś lokalizacje Sąsiedzkich spotkań (Meet and Greet) do dyskusji i wspólnych posiłków.
 • Razem z lokalnymi władzami określ niezbędne krótko i długo terminowe potrzeby.
 • Skontaktuj się i poproś o wsparcie ze wszystkich znanych służb pomocniczych, razem z grupami środowiskowymi, politycznymi i społecznymi aktywistami.
 • Publicznie ogłoś natychmiastową potrzebę na różnych ochotników, zacznij rejestrację nowych członków, udziel im wskazówek, nauk i wsparcia.

Lista rzeczy na których Ochotnicy z grup mogą się skupić:

 • Zasoby żywności i wody wraz z alternatywnymi metodami pozyskiwania i produkcji (np. lokalne źródła)
 • Alternatywne schronienia (np. Kościoły, opuszczone domy lub magazyny) dla bezdomnych/
 • Sąsiedzkie spotkania (Meet & Greet) i posiłki “pot luck” (odwiedź stronę National Night Out (ANG) by pozyskać pomysły i zasoby; są to coroczne zgromadzenia społeczności gdzie każdy przynosi i dzieli się swoim posiłkiem (pot luck) oraz może nawiązywać kontakty z sąsiadami)
 • Banki żywności, Półki Żywności i Usługi Dostawcze takie jak Meals On Wheels (ANG)
 • Krytyczne podstawowe subwencje, konserwacje linii zaopatrzenia lub pozyskiwanie nowych, alternatywnych.
 • Punkty wymiany dla potrzebnych dóbr.
 • Utrzymywanie załogi w krytycznej infrastrukturze usług, szpitali i sklepów.
 • Koordynacja i mobilizacja istniejących już grup wolontariuszy, organizacji charytatywnych i grup aktywistów.
 • Zespoły interwencyjne oraz zespoły do zwalczania konfliktów.
 • Lokalne grupy policyjne do wspierania lokalnej egzekucji prawa celem utrzymania porządku.
 • Centra leczenia emocjonalnych traum, doradztwa kryzysowego, leczenia energetycznego i ciała.
 • Wielozadaniowe wędrowne grupy studentów.
 • Sięganie do mediów społecznościowych po edukację i planowanie wsparcia dla pobliskich wsi i miast.
 • Wsparcie dla starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych.
 • Zmniejszenie stresu, artystyczne, inspirujące wydarzenia społeczne (darmowa muzyka/teatr/występy taneczne).
 • Duchowa mądrość i przewodnictwo.
 • Zespół ekspertów do planowania przyszłości i koniecznych projektów.

Dzień 3 i później

 • Ogłoś dostęp do wybranych lokacji i/lub  numery telefonów do centrów traumy i aktualizacji informacji.
 • Bądź kreatywny w inspirowaniu lokalnych firm do pozostania otwartymi.
 • Zgłaszaj i ograniczaj wzrosty cen i przypadki gromadzenia podstawowych dóbr.
 • Poproś lokalne firmy o akceptowanie czeków, Złota i Srebra i innych alternatywnych form płatności.
 • Ustal, czy lokalne/regionalne Izby Handlowe mogą wprowadzić walutę zastępczą.
 • Ogłoś punkty wymiany dla podstawowych dóbr.
 • Zaproś lokalnych prepperów (ANG) do wystąpienia i podzielenia się dodatkowymi dobrami i pomoc w nauczaniu pozostałych.
 • Zachęcaj mieszkańców do dzielenia się tym co mają z innymi.

Na zakończenie, im większy poziom przygotowania osiągniemy podczas Wydarzenia, wybierając Właściwe Akcje, tym szybsze i bardziej użyteczne informacje i wsparcie może zostać uzyskane przez członków społeczeństwa. Zaprowadzi to do większego porządku, zrozumienia, uprzejmości i kooperacji w kluczowych momentach dla spokojnego i prosperującego umysłu naszych drogich braci i sióstr.

Ten tekst bazuje na artykule Plan Zachowania Bezpieczeństwa Podczas Wydarzenia napisanego przez Nova Biscotti (newagebiscuit@gmail.com) i wskazówki Grup Wsparcia Wydarzenia (ESG).

Skompilowane przez David Gane: humilitynow@yahoo.ca

[Nie znaleziono pliku]

Dodaj komentarz