Awaryjny Plan na Wydarzenie

Ten plan jest przeznaczony na czas bezpośrednio po Wydarzeniu, kiedy ochotnicy zorientują się, że miał miejsce przełom, by opanować potencjalnie powstały zamęt, tak by przywódcy i kluczowe osoby mogły kontynuować swoją pracę w służbie dla ich społeczności.

Jeśli, z jakiegoś powodu, otrzymane informacje będą niewystarczające lub nie uwzględnione, będziemy musieli wprowadzić plan działania do rozwiązania tego problemu.

To co proponujemy to model, którego celem jest wsparcie populacji w okresie zmiany. Ten plan może być użyty jako “Plan B dla świadomości społecznej” w czasie wydarzenia, jeśli przywódcy polityczni i społeczni nie odpowiedzą na wezwanie do mobilizacji do Wydarzenia, uwzględniając przewidzianą wątpliwość, z którą wielu z nich może winić informacje podane w Odprawie Przywódców Społecznych.

Więc musimy uwzględnić możliwość przeprowadzenia tego planu, który opiszemy poniżej, dla tak wielu ludzi jak to możliwe, niezależnie od tego czy będą zaangażowani przywódcy społeczni. Plan ten jest na wypadek gdyby przywódcy zawiedli w oczach ludzi, którym służą, tak byśmy kolektywnie i indywidualnie wiedzieli co robić, co zrobić z naszymi zasobami i jak możemy ich użyć by przeć do przodu.

Jak już wiemy, wielu ludzi, którzy nie są świadomi w każdym mieście, dużym, średnim i mniejszych terenach miejskich, mogą panikować i wyjść na ulice z wielkim zdenerwowaniem w poszukiwaniu żywności, przewodnictwa i w większości nie będą odpowiednio przygotowani z zapasami żywności, paliwa i leków, jak było to zasugerowane w podstawowych krokach do przygotowania się na Wydarzenie. W takim wypadku, sprzedawcom we wszystkich miastach najprawdopodobniej zabraknie niezbędnych produktów w przeciągu kilku godzin. W takim wypadku, ludzie najpewniej popadną w rozpacz i koniecznym będzie natychmiastowe aktywowanie Planu Bezpieczeństwa Publicznego.

Plan Bezpieczeństwa Publicznego

Główny cel: Utrzymać tłum w harmonii i udzielić podstawowych informacji o tym co się dzieje i zapewnienie że wszystko będzie w porządku tak długo jak będziemy dbali o siebie i sobie pomagali. Udziel wskazówek jak postępować i gdzie zdobyć więcej informacji i gdzie można dostać podstawowe dobra (żywność, wodę, leki i pomoc psychologiczną).

Pierwszy krok: Najważniejszy jest ruch niezbędnych pojazdów w mieście i o ile to możliwe, jeśli pozostanie czasu, poproś ludzi by zabrali swoje samochody z posesji lub miejsc parkingowych. Powinno się to odnosić do wszystkich miast, ponieważ jedynie ruch pieszy i ruch pojazdów należących do władz cywilnych i sił ratunkowych, takich jak cysterny z paliwem, karetki pogotowia, straż pożarna powinien być dozwolony.

Następne kroki

Zwrócenie się do społeczności: wiadomość głosowa lub wideo o długości ok. 2 minut, zawierająca konkretne informacje, które będą powtarzane 24 godziny na dzień, póki nowe siły wsparcia, takie jak Wojsko, Ruch Oporu czy Galaktyczna Konfederacja wejdą do gry by zapewnić wsparcie.

Jak może to zostać rozwiązane: Wiadomość głosowa / wideo może być rozgłaszana przez systemy dźwiękowe montowane w samochodach, radia, radia krótkiego zasięgu, internet i kanały telewizyjne.

 • Głośniki na samochodach lub budynkach komunalnych: podstawowe informacje odnośnie tego co się dzieje dotrze do ludzi, którzy jeszcze nie odebrali informacji z radia lub telewizji i w ten sposób zgiełk może zostać opanowany znacznie szybciej i efektywniej. Co więcej, uwzględniając rzeczywistą możliwość, w której radio lub kanały telewizyjne nie zgodzą się rozpowszechniać informacji we wczesnej fazie, jest bardzo istotne by użyć wszelkich alternatywnych metod. W odpowiedniej chwili, samochody z głośnikami przejmą efektywnie tę funkcję i co więcej, jest ważnym by samochody, stacje rozgłoszeniowe były umieszczone w odległości 2km od siebie nawzajem, by głos był zrozumiały.
 • Kanały radiowe i amatorskie rozgłoszeniowe radio: te same podstawowe informacje będą rozgłaszane, w tym wypadku, z udziałem mówcy lub nagranej wiadomości by uspakajać i prowadzić ludzi. To samo może być wykonane w lokalnych kanałach telewizyjnych jeśli to możliwe.

Operacje zaopatrzeniowe

Ze względu na możliwość wystąpienia paniki i agitacji ze strony ludzi na ulicach, z możliwie najbardziej szerokim spektrum zachowań i przypadkowych złowrogich zachowań, będziemy wymagać natychmiastowej reakcji stróżów prawa, strażaków a nawet ochotników by kontrolowali ten zgiełk w sposób pokojowy, dostarczali użytecznych informacji i kierowali ludzi do przeznaczonych centrum zaopatrzeń niezbędnych dóbr.

 • Przeznaczone Centra Zaopatrzenia (PCZ) są centrum dla wsparcia, pozyskiwania dóbr i innych zasobów dla ludzi i zwierząt, umieszczone w strategicznych miejsach, w najlepszym wypadku co 2 km. Powinny być umieszczone na zewnątrz i w przejściach.
 • Komunikacja pomiędzy PCZ: Komunikacja pomiędzy PCZ będzie się odbywała z pomocą systemów komunikacji policji lub straży pożarnej, internetu i komórek od wolontariuszy, w razie możliwości, jak i amatorskich lokalnych stacji radiowych.
 • Alternatywne rozwiązania na wypadek gdyby urządzenia elektroniczne nie działały: w tym wypadku, zostaną użyte kolorowe znaki dymne, udostępnione przez wojsko. Ten dym jest bardzo widoczny zarówno za dnia jak i w nocy z pewnej odległości. Są one niezwykle użyteczne w razie gdyby zawiodły radio, internet i nadajniki sieci komórkowej. Dla przykładu, każdy kolor dymu będzie reprezentował określoną potrzebę dla każdego PCZ tak szybko jak zostaną one ogłoszone przez zespoły operacyjne łańcucha dostaw i natychmiastowo zostanie podjęta akcja by zaspokoić potrzeby PCZ.
 • Opieka zdrowotna i medyczna: zainstaluj medyczne polowe stacje do tymczasowej akomodacji pacjentów z najbardziej rozmaitymi medycznymi przypadkami. Jednostki Ratunkowe, Polowe Centra Medyczne mogą zostać zorganizowane przez wojsko w ich obiektach, ale gimnazja, szkoły i uniwersytety mogą również zostać użyte i w bardziej poważnych przypadkach pacjenci zostaną przeniesieni do szpitali. Wyspecjalizowane jednostki będą potrzebne w przypadkach Syndromu Nagłej Deprywacji Chemicznej. Jest istotnym by zapamiętać, że więcej niż połowa populacji zachodniego świata żyje w pewnej formie uzależnienia, albo na receptę albo na leki psychotropowe. Uwzględniając fakt, że możliwa jest również przerwa w dystrybucji leków (legalnie lub nie) i większość ludzi nie posiada zapasów leków, których używają, lekarze bedą musieli o tym zostać powiadomieni.
 • Załoga operacyjna każdego PCZ może się składaćz osób będących w armii, strażaków i wolontariuszy.
 • Zespoły bezpieczeństwa 10 agentów: policja, straż pożarna i wolontariusze w promieniu 500 do 1000 metrów każdego PCZ, aby zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla ludzi, prowadząc ich tam gdzie zamierzają trafić.
 • Zakwaterowanie dla toalet zepołu operacyjnego: gimnazja, szkoły, uniwersytety, policja i baraki armii, jak również domy rezydentów w okolicy, które będą oferować pomoc w tej kwestii, mogą zostać użyte w tym celu.

W przypadku dłuższej awarii zasilania

 • Priorytetem będzie zasilenie każdego PCZ, szpitali, zakładów karnych, domów opieki dla starszych i sierocińców.
 • Świeczki lub inne systemy świetlne będą dystrybuowane do mieszkań.

W przypadku dłuższego braku zdatnej wody / warunków sanitarnych

 • Woda do spożycia: woda może być pobierana z rzek każdego miasta i oczyszczana przez protokoły wojskowego oczyszczania. Może być również gotowana by zabić szkodliwe patogeny.
 • Wymogi fizjologiczne: rozdawane będą 20 kg worki na ziemię dla każdej 4-osobowej rodziny i plastikowe torby do używania i gromadzenia odpadów aby uniknąć publicznych problemów zdrowotnych w obszarach gdzie występuje brak odpowiednich warunków sanitarnych / brak zdatnej wody.

Monitorowanie i udzielanie pomocy wojskowymi i prywatnymi helikopterami oraz dronami: powinny one zostać użyte aby udzielić szybkiej pomocy w przypadkach takich jak usuwanie zranionych osób i transport załogi. Czy to prywatne czy policyjne / wojskowe drony mogą zostać użyte do monitorowania cywilnych zamieszek i udzielać wsparcia zespołom bezpieczeństwa.

Obcokrajowcy (ekspatrianci i turyści): Jeśli możliwe, zawsze gromadź wolontariuszy używających płynnie innych języków (Angielskiego, Hiszpańskiego, Niemieckiego, Francuskiego i innych) by móc pomagać obcokrajowcom. Będą oni dostępni, o ile to możliwe, we wszystkich centrach PCZ.

Podsumowanie

Jeśli przywódcy okażą się nie podołać swojej służbie z jakością, dedykacją i powagą wobec ludzi których reprezentują, wtedy my będziemy musieli się zami zorganizować. W przypadku globalnego kryzysu, aby zaspokoić podstawowe potrzeby społeczności nim sytuacja się ustabilizuje i ustanowią się nowe standardy normalności, będziemy potrzebowali siły woli, dyscypliny i pasji do służby dla innych, nie oczekując niczego w zamian.

Zwycięstwo Światła!

boss-vs-leader

Plan-Awaryjny-Wydarzenie.pdf (478 pobrań )

Dodaj komentarz