Jak Towarzystwa Ubezpieczeniowe Mogą Pomóc Kiedy Bankomaty Przestaną Działać

Black Swan

Czarny Łabędź

“Niewyobrażalne” rzeczy mają miejsce regularnie w świecie finansów (średnio co 7-10 lat), jednak dyrektorzy wydają się ich nie dostrzegać. Te niewyobrażalne wydarzenia mają nazwę – “wydarzenia czarnego łabędzia”, nazwane przez Nassima Taleba w jego książce Czarny Łabędź:

Jednakże, ludzie mogą się spierać, że wydarzenia te same w sobie są przewidywalne w fakcie, że NASTĄPIĄ – że jedynie czas ich wystąpienia pozostaje nieznany. Obecnie powszechne jest dla ludzi zaznajomionych po fakcie, że problemy wyłaniały się w 2007 & początku 2008 odnośnie globalnego przemysłu bankowego – ale przedtem, nikt nie wydawał się przejmować tym (publicznie). Określenie “Zbyt Wielki By Zawieść” (TBTF) było ledwie używane w tamtych czasach – obecnie jest ono częścią naszego słownika.

Skoczmy do 2016, było w nim wiele samopochwalnych określeń w sektorze finansowym (bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne) odnośnie problemów spowodowanych ostatnim kryzysem. Jest powszechnym dyskutować a nawet przechwalać się jak “zarządzanie ryzykiem” zapewni że “nigdy się to nie powtórzy”.

Jedną kluczową różnicą, która była intensywnie promowana było wprowadzenie regulacji, które określają, że banki TBTF muszą posiadać “testamenty życia” jako część ich zarządzania ryzykiem. Pomysł polega na tym – jeśli zostanie zaaplikowany w kryzysie na świecie – rzekomo uchroni przez zarażeniem ‘systemowo istotnych’ instytucji przed niewypłacalnością:

http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2012/05/Living-Will-Requirements-for-Financial-Instituti__/Files/View-full-article-Living-Will-Requirements-for-F__/FileAttachment/LivingWillRequirementsforFinancialInstitutionsFI__.pdf (ANG)

Jednakże, jak twierdzi artykuł z odnośnika powyżej, zarządzający ryzykiem wciąż walczą ‘w ostatniej wojnie’ – i być może rozwiązywanie problemu, który nie jest nawet bliski bycia największym zagrożeniem systemu na horyzoncie:

http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/oct/24/cyber-attacks-could-be-bigger-threat-to-our-banking-system-than-bad-debts (ANG)

Jeśli jesteś Dyrektorem ds. Ryzyka w firmie (CRO), jest całkiem proste powiedzieć swojemu szefowi, że radziłeś sobie z problemem, który wydarzył się już wcześniej; jest to w rzeczy samej tworzenie scenariusza, który miał już miejsce, sprawdzanie jak twoja firma będzie funkcjonować w takim wypadku (i w kilku bardziej poważnych przypadkach), następnie składanie tego wszystkiego razem w samopromującą się prezentację PowerPoint pokazującą, jak dobrze twoja firma zarządza ryzykiem.

Jest całkiem inną rzeczą powiedzenie im nagiej prawdy:

“Leżę nie śpiąc każdej nocy martwiąc się o infrastrukturę IT, ponieważ może ona zrujnować nie tylko naszą firmę ale całą globalną ekonomię. Jest nadrzędne, byśmy inwestowali miliony w ulepszanie naszych technologii i integrowali nasze różne systemy.”

Jednakże przedstawienie nagiej prawdy jest prostą drogą do zwolnienia.

You're Screwed

“Cóż, w różnych scenariuszach nasze modele uzyskują ten sam rezultat…”

Scenariusz pod znakiem zapytania jest opisany w odnośniku do artykułu The Guardian powyżej – awaria głównej infrastruktury IT w głównym banku lub atak cybernetyczny spowoduje szeroką awarię w elektronicznym systemie finansowym.

Byliśmy świadkami jak awaria jednej ważnej instytucji może spowodować efekt-domino kiedy Bracia Lehman ogłosili upadłość we Wrześniu 2008. Jednakże, co się stanie jeśli awaria infrastruktury IT, jak opisana wyżej, dotknie wielu międzynarodowych instytucji finansowych jednocześnie?

Pracowałem jako aktuariusz prawie przez dwie dekady; zarządzanie ryzykiem wydaje się być krytyczną częścią mojej profesji. Jak artykuł nadmienia, infrastruktura IT na chwiejnych podstawach może oznaczać, że system może zostać zniszczony całkowicie na dłuższą metę z powodu niewystarczających inwestycji. Dodatkowo, te słabości oznaczają, że może zostać bardzo łatwo zniszczony na kilka sposobów przez różne formy ataków cybernetycznych. Jest to OGROMNE ryzyko systemu… ale gdzie historycznie były fundusze na pokrycie tego? Gdzie były zespoły identyfikujące & rozwiązujące problemy przestarzałej infrastruktury IT? I w końcu, gdzie były siły nadzorujące by weryfikować odpowiedzialność w odniesieniu do tych systemowych spraw?

Niestety, nie istnieje chęć do prawdziwego rozwiązania problemu – jedynie są fundowane ‘prowizorki’ tak, by nic poważnego się nie wydarzyło pod obecną strażą przywódczego reżimu. Nacisk krótkotrwałej wydajności finansowej zapewnia, że jest naprawdę znikoma ilość planów wobec ‘wydarzeń zmieniających przyszłość’. Jest to tym bardziej trafne wobec pomysłu wprowadzania proaktywnych środków zaradczych do unikania efektu kaskadowego zarażenia, który niszczy ekonomię całego kraju, konktynentu lub całego świata,

To z tego powodu jest konieczne rozważenie co jest możliwe w ograniczeniach rzeczywistego świata zamiast polegać na wynikach kontrolowanej struktury modelu testowego. W prawdziwym świecie, w grę wchodzą ludzkie życia – nie tylko cyferki. Jeśli problem się rozszerzy (na kontynenty) i będzie trwał odpowiednio długo może się skończyć kompletnym załamaniem społecznym.

Jako aktuariusz który dostrzega ‘zarządzanie ryzykiem’ jako profesjonalną odpowiedzialność wobec szerokiej społeczności, widzenie tak bezbarwhen odpowiedzi ze strony dyrektorów & regulatorów jest niepojęte. Większą część mojej edukacji & treningu spędziłem przedstawiając społeczną konieczność ochrony dóbr – nie tylko dla klientów twojego pracodawcy, ale również dla całej społeczności.

Porażka systemu finansowego – nawet przez względnie krótki okres dnia lub dwóch – może mieć tragiczne efekty na dobra społeczne. Jestem przekonany, że istnieją potrzeby istnienia obejść, które będą mogły być szybko zaimplementowane i na szeroką skalę zapewnią, że handel będzie wciąż mógł trwać. Minimalnie, krytycznie wymagane dobra i usługi muszą być udostępnione dla tych, którzy będą ich potrzebowali.

Jeśli możemy zachować końcową linię handlu poprzez kreatywne aczkolwiek legalne środki używając zasad ubezpieczenia, oczywiście możemy spełnić podstawowy cel uchronienia wielu żyć i minimalizowania szkód dla populacji. Ale dla tych natarczywych odnośnie priorytyzowania pieniędzy ponad ludzi w czasie takiego kryzysu, masz szczęście, ponieważ istnieją istotne finansowe zyski do utrzymania systemu dystrybucji. Mówiąc prościej, jeśli cywilizacja pójdzie w diabły, jaki będzie twój zysk z winwestycji? Prawdopodobnie stracisz wszystko – być może nawet swoje życie. Natomiast gdy będziesz otrzymywał pewne finansowe straty z powodu dzielenia się ciężarem utrzymywania handlu na minimalnym poziomie jest to o wiele lepszy wynik niż biorąc pod uwagę ‘zyski z inwestycji’.

Wiele z tego zostało napisane pół żartem pół serio; jeśli ten scenariusz się wydarzy, jest absolutnie koniecznym by dążyć do dolnej linii lub wykresu zysków twojego pracodawcy biorąc pod uwagę ten kryzys. Ten artykuł jest o używaniu ponurych produktów ubezpieczeniowych i modyfikowaniu ich, by służyły interesowi publicznemu w ciężkich czasach. Pieniądze mają służyć ludziom – nie odwrotnie.

Inside Box Outside ThinkingMyślenie poza-pudełkowe

W poniższym artykule, omawiany jest atack na wiele instytucji. Jednakże, wydają się nie istnieć główne inicjatywy prawne do wdrożenia od czasu publikacji w Lutym 2015:

http://www.usatoday.com/story/money/business/2015/02/25/lawsky-goldman-sachs-banks/23995979/ (ANG)

Ten problem nie jest odosobniony dla Stanów Zjednoczonych, jak pokazuje ten artykuł. Raz jeszcze, żadne poważne inicjatywy nie zostały podjęte od czasu publikacji:

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/5/285251432913965615/Cyber-Preparedness-Seminar-Working-Paper-May-2015.pdf (ANG) (oryginalny odnośnik nie działa)

CyberPreparednessSeminarWorkingPaperMay2015 (pobierz PDF z odnośnika powyżej)

W chwili obecnej, to co jest teraz omawiane jest bardziej nastawione na ‘samo-zgłaszanie’ i ‘samodzielne-zarządzanie’ ryzykiem IT. Nie rozważane jest nic prawdziwie innowacyjnego jako plan akcji na wypadek potężnego kryzysu.

Rozwiązanie, które proponuję jest łatwiejsze do zaimplementowania niż stan wojenny, bezpieczniejsze dla populacji i ostatecznie może wyjść to o wiele taniej, jeśli będzie zgoda ze strony wszystkich udziałowców. Nie opiera się ono na broniach, godzinach policyjnych i wojskowych racjach żywnościowych. Raczej opiera się na współpracy na wszystkich poziomach społeczeństwa i jest oparte na relacji modelu Szkód & Własności (Property&Casualty) zwanego “Gwarancją przychodu (z) biznesu” (Business Interruption Insurance). Ale zasięg jest o wiele szerszy niż to co jest zazwyczaj przedstawiane pod tymi zasadami z powodów oczywistych (omówimy je). Jako elementarz odnośnie mechanizmu Gwarancji przychodu (z) biznesu (BII), proszę przeczytaj artykuły z poniższych odnośników:

Dodatkowo, poniższe artykuły na temat ubezpieczenia wykazują interesujące pomysły odnośnie potencjalnych wpływów działań nakazanych przez władze cywilne, kooperację ponad-jurysdykcyjną i ostatecznie rolę przemysłu ubezpieczeniowego w samym społeczeństwie:

Istnieje wiele informacji o procesie w powyższych odnośnikach. By streścić, są zaprezentowane głównie jako wsparcie tezy “towarzystwa ubezpieczeniowe są niezbędne do handlu w dzisiejszym systemie ekonomicznym, i jako przemysł posiadają one odpowiedzialność służenia interesom publicznym.”

Jedną oczywistą implikacją tego jest fakt, że ubezpieczyciele są często odpowiedzialni kiedy staną się rzeczy ‘niewyobrażalne’ – czy to przez bezpośrednią stratę finansową lub nie bezpośrednią skodę reputacji, dzięki którym mogą uniknąć znacznych strat (“Unikaj tego ubezpieczyciela ponieważ ONI nie płacą roszczeń!“). Co więcej, jeśli elektroniczny system finansowy przestanie działać na całym świecie, choćby przez kilka dni – jakie będą długoterminowe ekonomiczne skutki? Kiedy wszystkie różne systemy znowu będą działać, globalna depresja może być ostatecznym wynikiem. Co więcej, cały sektor finansowy może wplątać się w bankructwo, wymusić fuzje/przejęcia (takie jak Marsz Geithnera 2008 “małżeństwo shutgun’owe” Bear’a Stearns & J. P. Morgan) lub spory sądowe – łączenie zasobów, które mogły zostać rozlokowane do powrotu do normalnej ekonomii z kryzysu.

Uwzględniając możliwe wyniki szerokiego przestoju infrastruktury odnosząc się do elektronicznego systemu finansowego – być może rozwiązywanie problemu myśleniem ‘poza-pudełkowym’ jest lepszym rozwiązaniem niż całkowite załamanie społeczne?

W następnej sekcji, omówimy jak bajgle & ubezpieczenia przerwania biznesu mogą uchronić świat od kryzysu.

Bagel“Grosz za Twoje Myśli, Bajgiel za Twoją Szczerość”

W 2005, została opublikowana książka Freakonomics, obracając kilka okruchów konwencjonalnej mądrości odnośnie mikroekonomii do góry nogami. Jedna warta uwagi historia z udziałem Paula Feldmana znanego też jako “Człowiek Bajgiel” (Bagel Man) dała niezwykle przejrzysty obraz dla konsumentów.

Odnośniki poniżej opisują szczegółowo rezultaty eksperymentu ekonomicznego Feldman’a:

Eksperyment pokazał jak ‘uczciwi’ byli ludzie wobec płatności przez system-zaufania w procencie otrzymywanych dóbr. Przedstawione ponownie, każdego dnia Paul Feldman dostarczał Bajgle i drewniane skrzynki celem zebrania płatności i przychodził każdego południa zbierać płatności z drewnianych skrzyń. Oczywiście, płatności nie wynosiły 100%. Jednakże, zakończył zbierając płatności na poziomie 87%. Filmik YouTube powyżej w czasie 1:37 pokazuje, że po 9/11, Feldman zaobserwował wzrost płatności o 2% i pozostały one na tym podwyższonym poziomie przez co najmniej 3-4 lata przed pierwszym drukiem książki.

Zostało to osiągnięte po prostu używając systemu zaufania w tym samym dniu – w przeciągu 4-6 godzin – nie spędzając żadnego czasu na mnogich próbach zebrania dodatkowych 11%-13%. Aby zarabiać pieniądze, według niego na uczciwym poziomie, musiałby dodać dopłatę by uwzględnić 13% stratę przy płatnościach.

Część interesujących czynników, które wpłynęły na odsetek zbieranych opłat:

 • (Tymczasowo) ożywiające wydarzenia, takie jak 9/11 podnoszące procent płatności.
 • Mniejsze biura (oparte o liczbie pracowników) miały wyższy procent płatności.
 • Lepiej opłacani pracownicy tacy jak dyrektorzy mieli niższy procent płatności.
 • Brzydka pogoda związana z niższym procentem płatności i niespotykanie dobra pogoda miała tendencję do podnoszenia procent płatności.
 • Użycie wakacji jako miernika, zaobserwowano, że stosunkowy spadek stresu poszczególnych osób przekładał się na wyższy procent płatności. Było to zwłaszcza widoczne podczas ‘długich weekendów’ takich jak Dzień Pamięci Poległych na Polu Chwały (USA) & Dzień Pracy (USA). Odwrotnie, święta takie jak Święto Dziękczynienia & Święta Bożego Narodzenia przekładały się na niższy procent płatności.
 • Jeśli ludzie postrzegali siebie jako odpowiedzialni (nie-bajglowy przykład w odnośniku na YouTube powyżej), byli znacznie bardziej skłonni do płatności. Jest to analogia do używania strachów na wróble przez farmerów jako środków odstraszających.

Są to wysoce trafne dane, ponieważ teraz mamy:

 • Potencjalne obejście, które może przywrócić pewność w sprzedaż detaliczną & sprzedaż hurtową by utrzymywać biznes otwartym. Będzie to masywna implementacja zasad Gwarancji Przychodów (z) Biznesu (BII) do ustanowienia postronnego podmiotu ‘płatnika ostatniej deski ratunku’ jako sposób na przywrócenie pewności, że wymiana będzie mogła przebiegać w sprawiedliwy i legalny sposób. (Komentarz Autora: Istnieją liczne możliwości odnośnie struktury takiego ‘płatnika ostatniej deski ratunku’. Dla tego artykuły, założenie jest takie, że źródła funduszy dla tego ochronnego mechanizmu różniły by się w różnych regionach i były by zarówno zaimplementowane jak i wymuszone przez cywilnych prawodawców bez potrzeby wdrażania stanu wojennego.)
 • Kluczową informację odnośnie zachowania konsumenckiego, która może zostać użyta do wykonania sugerowanego obejścia finansowego i logistycznego wykonanego szybko na szeroką skalę.

W scenariuszu awarii infrastruktury, który opisałem, elektroniczny system finansowy mógłby pozostać nieczynny przez okres dni lub nawet tygodni. Podczas gdy dłuższy okres mógłby zmienić zachowania konsumenckie, ogólną zasadą jest użycie systemu zaufania zamiast płatności w czasie kupna, która w sporym procencie uczyniła by ludzi dobrymi do potencjalnych transakcji. Ten dłuższy okres mógłby być korzystny, ponieważ dodatkowe próby mogłyby zostać podjęte by skontaktować się z osobami, które nie podjęły się tej płatności – istotnie podnosząc procent całkowitych płatności przez klientów.

Metoda szybkiej & ogólnodostępnej implementacji będzie do użycia dla podstawowego dokumentu każdej transakcji finansowej – paragonu – jako forma waluty scrip:

https://en.wikipedia.org/wiki/Scrip (ANG)

[Notka edytora PFC: w tym odnośniku proponujemy szkic “scrip”, który możesz wykonać i używać http://pl.communityleadersbrief.org/2015/10/27/plan-ciaglosci-biznesowej-dla-producentow-dystrybutorow-i-sprzedawcow-niezbednych-dobr/. Może się to okazać użyteczne w przypadku tymczasowych przerw w dostawach energii elektrycznej i komunikacji. Może to również zostać użyte by spłacać roszczenia wobec nieudanych spłat]

Następna sekcja będzie opisywała szczegółowo jak może to zostać zaimplementowane szeroko poprzez zorganizowaną i zarazem szybką odpowiedź władz cywilnych, liderów lokalnego biznesu i lokalnych polityków.

EVERYTHING WAS ONCE...Jak To Wszystko Będzie Funkcjonowało – Paragony jako Waluta Scrip

Ta sekcja opisuje podstawowe zasady zarządzające pojedynczymi transakcjami dla sprzedawców detalicznych, hurtowych i wszystkich innych form handlu gdzie dobra i usługi są dostarczane wymiennie jako płatności w akceptowanej walucie w obrębie danej jurysdykcji. Zauważ, że jest to zaprezentowane jako tataki-dai (przedstawienie jedynie 80% całego pomysłu) lub Sofizmat rozszerzenia. Poprawki lub modyfikacje wobec prezentowanych bazowych koncepcji są mile widziane, tak długo jak spełniają cel utrzymania handlu w obrębie danej jurysdykcji w sposób pokojowy i sprawiedliwy.

Idee Wdrożenia – Sprzedawcy Detaliczni

  • Wprowadzenie “formy płatności” jako gotówki.
  • Stworzenie dwóch kopii paragonu, które będą funkcjonować jako “IOU” (jestem ci winien) gdzie konsument zobowiązuje się zwrócić sprzedawcy należności, kiedy elektroniczne transakcje finansowe znów będą działały.
  • Kupujący musi podpisać & wpisać datę na obu kopiach paragonu; kasjer musi parafować & wpisać datę.
  • Dla zakupów powyżej pewnych kwot jak $50, kupujący musi podać informacje kontaktowe takie jak adres zamieszkania, numer telefonu lub adres email.
  • Wszystkie paragony, które reprezentują ilości niemożliwe do zgromadzenia mogą być zgłoszone w ramach zakresu działalności BII (Gwarancji Przychodu (z) Biznesu). Jeśli to pokrycie jest uznane za niemożliwe do spłacenia na zasadach określonych w komercyjnych praw, może zostać egzekwowane odszkodowanie przez zwrot od “osób trzecich” (zobacz “Komentarz Autora” powyżej).
  • Transakcje internetowe dla aktualnych kupujących: w sytuacjach gdzie kupujący & sprzedawca w sieci znają się, każdy transfer elektronicznych funduszy nastąpi kiedy systemy płatności ponownie będą funkcjonować. Innymi słowy, może być to wymiana jak zawsze, ponieważ informacje o kontach bankowych i kartach kredytowych/debetowych zostały już wymienione.
  • Transakcje w sieci dla nowych klientów: Przetwarzanie nowych klientów w sieci będzie trudne ponieważ weryfikacja informacji konta będzie niemalże niemożliwa jeśli banki będą zamknięte i transakcje finansowe będą niemożliwe do wykonania. Jeśli pozostaną dostępne celem dostępu do informacji z ‘zamrożonych’ kont klientów, będzie możliwe dla sprzedawcy zweryfikować informacje konktu bezpośrednio z obsługą klientów w banku.

Idee do Wdrożenia – Sprzedawcy hurtowi i inne transakcje “Biznes-Biznes”

 • Są one nieco łatwiejsze do zaimplementowania, ponieważ wszystkie zakupy będą po prostu musiały zostać obsłużone przez normalne przetwarzanie ‘wypłacalnych kont’ i wszystkie sprzedane dobra lub usługi dostarczone będą po prostu obsłużone przez normalne przetwarzanie ‘kont należnych’. Sprzedaż będzie po prostu przedłużeniem kart kredytowych i finansowe rozliczenia wszystkich transakcji nastąpi kiedy elektroniczne transakcje finansowe znów będą funkcjonować. Każda firma będzie odpowiedzialna za wytworzenie własnych zasad odnośnie koniecznej dokumentacji, ‘akceptacji’ kredytu i innych logistycznych rozważań jak i komunikacji z kontrahentami we wszystkich transakcjach.
 • Kluczową sprawą do rozważenia będzie tutaj tymczasowe moratorium względem bankructwa lub niewypłacalności firm, które powstały z problemów przepływu gotówki. Wszystkie firmy będą zmuszone do pozostania otwartymi do czasu aż wszystkie transakcje z okresu zamknięcia zostaną przetworzone i płatności zostaną otrzymane od konsumentów, odszkodowania z istniejących ubezpieczeń biznesu (BII) lub jakichkolwiek zwrotów od osób trzecich. Jedynie po tym jak ten proces zostanie zakończony, deklaracje bankructwa lub niewypłacalności będą mogły zapaść w legalnych & finansowych postępowaniach.

Rozważania Odnośnie Szerokiej Koordynacji & Wdrażania

Kluczowi Interesanci (niezależnie od kolejności, wszyscy są równie istotni)

 • Rządca (Burmistrz)
 • Legislatura (Rada Miasta)
 • Izba Handlowa
 • Organy Nadzorujące Ubezpieczenia (Przykłady:  USA> NAIC & State Insurance Commissioners; Kanada> OSFI; Wielka Brytania> FSA; EU> Komisja Europejska; Australia> APR)
 • Firmy Usługowe
 • Notka – podczas gdy nie jest określone konkretnie utrzymywanie funkcjonalnego systemu dystrybucji, również personel służb porządkowych taki jak jednostki Gwardii Narodowej mogą udzielić dodatkowego wsparcia takiego jak kierowania ruchem dostaw krytycznych dóbr lub dystrybucji żywności, wody & leków gdzie sytuacja tego wymaga. Utrzymywanie dyskrecji uspokoi obawy odnośnie stanu wojennego, które niewątpliwie powstanie podczas takiego kryzysu.

Zasoby Potrzebne – Natychmiastowo

 • Dodatkowe kasjerki w sklepach
 • Przyjacielski ‘nadzór’ w sklepach – coś jak “Pomocnicy przy wejściu w Walmarcie”, ale z o wiele większą interakcją z kupującymi (celem była by ‘personalizacja’ każdej transakcji i słowne zachęcanie ludzi po zakończeniu płatności jako obywatelski obowiązek.)
 • Tymczasowa Obsługa Księgowa
 • Tworzenie Ogłoszeń Usług Publicznych przez wszystkie rodzaje mediów
  • Opisz sytuację w terminologii, którą wszystkie osoby moga zrozumieć
  • Nauczaj ludzi co jest potrzebne zarówno z perspektywy jednostek jak i biznesu
  • Zachęcaj firmy do zatrudniania dodatkowej obsługi sklepowej by uniknąć dłuższych kolejek
  • Poszukuj ochotników dla dodatkowego wsparcia takiego jak pomoc starszym i niepełnosprawnym w przejściu lub uczestnictwo w sąsiedzkich grupach wsparcia jako środek zniechęcający do zbrodni.
  • Zachęcaj do publicznego monitorowania biznesu by zapewnić że nie nastąpią skoki cen lub nadmierne zyski (Jeden pomysł – dla osób płacących przez paragon “scrip”, dodaj dopłatę 5% lub 10% za zakup. Odwrotnie, dla osób płacących gotówką lub srebrnymi monetami, oferuj 5% zniżkę za zakup.)
  • Zachęcaj do czynów charytatywnych, punktów wymiany, ulicznych wyprzedaży i transakcji wymiennych takich jak wymiana bezpośrednia i handel wymienny jako dodatkowe środki zapewnienia, że niezbędne dobra mogą zostać zdobyte jeśli będą potrzebne.

Zasoby Potrzebne – Długoterminowo

 • Osoby doświadczone w przeglądaniu i przetwarzaniu roszczeń do ubezpieczeń
 • Sądowi Księgowi do śledzenia praw zasadności
 • Tymczasowa Obsługa Księgowa
 • Zwiększona rewizja nad przeglądem zgłoszonych przypadków skoków cen i dorabiania.
 • Jeśli określone strony okażą się być finansowo odpowiedzialne za szkody z powodu niedostępności systemów finansowych, wtedy subrogacja może wystąpić o odszkodowania za straty finansowe poniesione ze strony jednostek, firm i lokalnych władz. Fundusze kompensacji będą mogły również zostać utworzone, jako te wynikające z masowych pozwów grupowych. Nie wspominając, że wykwalifikowane, wiarygodne osoby będą potrzebne do doglądania i zarządzania wydatkami jeśli to nastąpi.

Ostatnie Przemyślenia

Ten artykuł opisuje scenariusz niespotykanego & paraliżującego szeroko objętego kryzysu finansowego powstałego albo z awarii infrastruktury IT lub ataku cybernetycznego. Te kroki nakreślone wyżej reprezentują podstawowy plan. Jest prawie pewnym że określone modyfikacje będą konieczne – zależnie od regionu, kultury, systemu prawnego lub innych unikalnych okoliczności nie wymienionych wyżej.

Głównym celem artykułu jest podkreślenie, że taki scenariusz nie musi być nieprzezwyciężonym problemem. Dostanie się w centrum kształtującej się opowieści jest kluczem. Uspokajający ton musi zostać szybko ustanowiony przez obywatelskich & biznesowych liderów formułując zgody odnośnie rozwoju potencjalnych rozwiązań, jasno komunikując je przez media i szybką implementację w celu zapewnienia pewności społeczeństwa. Jeśli się to powiedzie, niepokoje społeczne mogą być zminimalizowane, więc zasoby będą rozlokowane przez istniejącą dystrybucję dóbr i usług zamiast prawo & porządek. Utrzymywanie spokoju społecznego przez pierwsze 48-72 godziny powinno zapewnić, że reszta okresu zamknięcia będzie przebiegać płynnie dopóki wszystkie systemy znowu będą funkcjonować.

[Nie znaleziono pliku]

Dodaj komentarz