Awaryjny Plan na Wydarzenie

Ten plan jest przeznaczony na czas bezpośrednio po Wydarzeniu, kiedy ochotnicy zorientują się, że miał miejsce przełom, by opanować potencjalnie powstały zamęt, tak by przywódcy i kluczowe osoby mogły kontynuować swoją pracę w służbie dla ich społeczności. Jeśli, z jakiegoś powodu, otrzymane informacje będą niewystarczające lub nie uwzględnione, będziemy musieli wprowadzić plan działania do rozwiązania … Ler mais