Plan zachowania bezpieczeństwa i dobrobytu populacji podczas finansowego resetu

Oryginalny artykuł może być znaleziony na http://eventreference.org/the-event-plan-to-maintain-the-safety-and-well-being-of-the-populace-during-the-financial-reset/

worldinhandJest to unikalny plan, który mój wspólnik-informator ‘Kobra’ poprosił mnie o uporządkowanie dla www.prepareforchange.net. Początkowo miało być przeznaczone dla mnie, biorąc pod uwagę sektor w którym pracuję, ale przeredagowałem treść by była zrozumiała; wierzę, że inni będą skłonni posiadać własne wersje ww., nieważne gdzie żyją i jakimi pobudkami się będą kierowali.
Głównym celem tego dokumentu jest próba zdziałania w obecnie istniejących strukturach systemu by stworzyć szybką sieć pomiędzy miastami, województwami i regionami, a nawet państwami, tak abyśmy sprawnie radzili sobie z pojawiającymi się problemami. (Notatka – koniec tego dokumentu pójdzie w kierunku który może być zaskakujący, ale jego największym priorytetem jest zjednoczenie ludzi.) Uwzględniając również moje doświadczenie, jak i innych w obrębie hierarchii korporacyjnych, wydaje się oczywiste w obrębie jakiejkolwiek hierarchii, firmy lub organizacji non-profit, że są ludzie którzy mają znajomości i/lub członkostwo w grupach o różnych grupach, spółkach handlowych, profesjonalnych organizacjach akredytacyjnych a nawet zaangażowanych w lokalną politykę lub organizacje społeczne takie jak Izby Gospodarcze. Muszą one być dostosowane natychmiastowo, aby jak najwięcej ludzi mogło się zgromadzić by jak najszybciej zareagować na zaistniałe wyzwania.
Będzie to konieczne ponieważ system finansowy/bankowy nie będzie funkcjonował przez pewien czas. Po dodatkowe informacje, przejrzyj Zwięzłą Odprawę Przywódców (http://pl.communityleadersbrief.org) która została przygotowany w oczekiwaniu na to co „członkowie” Intelu luźno nazywają „Wydarzeniem”, uwzględniając długotrwałe zmiany, które wywrze on na planecie. Proszę przeczytaj Zwięzłą Odprawę Przywódców w całości zanim przejdziesz dalej, ponieważ treściwie opisuje on co jest wymagane przez liderów społeczności podczas krachu i resetu systemu finansowego/bankowego.
Jak możesz sobie wyobrazić, po przeczytaniu Zwięzłej Odprawy Przywódców, to co obserwujesz w wiadomościach (prawdopodobnie po raz pierwszy) będzie miało permanentne konsekwencje w ewoluującym społeczeństwie. Oczekiwanym jest, że te zmiany przyczynią się w masowym polepszeniu standardu życia ludzi na całym świecie, jako że surowce będą rozmieszczone w celu stworzenia i sprawiedliwego zachowania infrastruktury i instytucji które będą eliminowały biedę, wojnę i wyniszczenie środowiska. Co bardziej zadziwiające, będzie wielka liczba odkryć i ujawnień, które na zawsze zmienią sposób w jaki widzimy odpowiedzialność rządów wobec społeczności.
Ale zanim wyruszymy po „Obiecany Ląd” przyszłości, musimy przebrnąć przez teraźniejszość. Ta pozostałość tego dokumentu skupi się na krótkotrwałych narzędziach, które zostaną użyte by uniknąć wszelkiego bólu, cierpienia i pokonać wszystkie niedogodności spowodowane masowym odnowieniem rządów i instytucji finansowych.
Na końcu ilustrując zadanie od ręki, podałem poniżej diagram Hierarchii Potrzeb Masłowa:
Piramida Potrzeb Masłowa
To o co proszę każdą napotkaną osobę to wykonanie uporządkowania życiowych spraw, uwzględniając co jest niezbędne aby pozostać żywym i zdrowym podczas okresu gospodarki komercyjnej, którą uważamy zgodnie za nie funkcjonującą. Podczas gdy wszystkie obszary piramidy powyżej będą w użyciu w pewnym sensie, najbardziej podstawowe z nich są najważniejsze dla wszystkich. Pomimo powstałych problemów, musimy zadbać o to, by pewne rzeczy funkcjonowały. Pieniądze nie utrzymują społeczeństwa w jedności – ludzie tak. Tak jak długo będziemy pracować razem w sposób zorganizowany, pomysłowość i nieodłączna kreatywność naszego gatunku pozwoli nam odnajdywać rozwiązania. Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia, tak długo jak istnieje pełna poszanowania i etyczna współpraca pomiędzy osobami decyzyjnymi.
Aż do zakończenia, tutaj jest oś czasu, jak ja przewiduję rozwój wydarzeń przez pierwsze kilka dni po upadku systemu finansowego i początku aresztowań:

WYDARZENIE (0-3 GODZINY; Zauważ, że mój scenariusz przewiduje ‘początek’ na 7-9 godzinę rano czasu wschodnioamerykańskiego, ponieważ większość aresztowań w USA będzie miała miejsce w Nowym Jorku i Waszyngtonie DC. Oczekuję, że innymi centrami wielkiej aktywności będą Londyn, Rzym, Paryż, Bruksela i Zurych – ale jest to mój domysł).

Ludzie zauważą, że trwa coś poważnego, kiedy główne aresztowania będą miały miejsce i upadek systemu bankowego będzie ogłoszony w wiadomościach – następnie spojrzą przez okno i spotęgują swoje niezadowolenie, jedynie poprzez zwrócenie nań uwagi. W tym czasie ktokolwiek kto jest świadomy WYDARZENIA powinien odnaleźć szanowanych przywódców społecznych i poinformować ich, że wie co się dzieje. Poproś o spotkania z różnymi korporacjami i/lub przywódcami społecznymi by wyjaśnić zaistniałą sytuację najszybciej jak to możliwe; użyj dostępnej technologii aby wzmocnić swoje starania, zorganizuj połączenia konferencyjne i wideokonferencje objaśniające co się dzieje i co jest w tej chwili najważniejsze.
W największym możliwym stopniu, dołączaj elektroniczne lub fizyczne kopie Zwięzłej Odprawę Przywódców (CLB) oraz ten dokument. Ponieważ nie jesteśmy pewni czy perspektywa witryny „Prepare For Change” będzie działająca ze względu na spore użycie, jest zalecane aby ludzie którzy mogą ściągali kopie na ich komputery lub telefony i rozsyłali te pobrane wersje najszybciej i najdalej jak to możliwe. NIE PRZEJMUJ SIĘ prawami autorskimi czy własnościami intelektualnymi; te materiały są publiczną własnością i docelowo mają być dostępne dla każdego. Im więcej ludzi jest świadomych tego co się dzieje i tego co trzeba zrobić tym łatwiej będzie stworzyć siły zadaniowe na lokalnym poziome aby uporały się ze specyficznymi potrzebami w szeroko zróżnicowanych geograficznych obszarach.
By zasmakować tego, co będę robił osobiście, przygotowałem podstawę poprzez serię ukrytych oświadczeń i komunikacji rozszerzaną od 2012 z przyjaciółmi, rodziną i znajomymi. Pomimo faktu, że z 99% tych spotkań rezultatem były pytania do mojej osoby czy jestem poczytalny, wszystkie były specjalnie zaplanowane i wykonane w sposób, w który mógłbym szybko i łatwo powiedzieć ludziom to, co działo by się naprawdę podczas wydarzenia:
„Hej, pamiętasz kiedy pytałem cię co uważasz, że wydarzy się w hipotetycznym tym-a-tym? Cóż, włącz wiadomości – to już nie jest hipotetyczne. Tutaj są dokumenty, które chciałbym żebyś wysłał do wszystkich których znasz. Najpierw skup się na obecnych liderach lub „mówcach”. Ktokolwiek kto roznosi plotki może okazać się bardzo użyteczny tym razem, ponieważ mogą oni przenosić informacje szybko do ogromnej ilości ludzi. Niech ludzie piszą do siebie, użyją Facebooka, Twittera, emaila – jakiegokolwiek medium do rozprzestrzeniania wiadomości. Proste oglądanie wiadomości nie sprawi, że ludzie zrozumieją, że dzieje się to naprawdę; zdobycie dokumentów, które zostały stworzone przed WYDARZENIEM, poczynając od przyjaciół, rodziny, znajomych sprawi, że ludzie zrozumieją, że TO DZIEJE SIĘ NAPRAWDĘ I TWORZONA JEST HISTORIA. Proszę uczestnicz w możliwie jak największym stopniu”
Po tym, jak zainspiruję swoich przyjaciół i rodzinę, aby zaczęli sami rozpowszechniać informacje, moja uwaga przeniesie się na mojego pracodawcę i szeroką sieć ludzi pracujących w mojej firmie:
Pierwotnie planowałem wykonać połączenie konferencyjne (które powinno zająć 20-30 minut) z moimi lokalnymi przywódcami. Kiedy odprawię ich z informacją o postępach, przemówię do Dyrektora Generalnego/CFI/Dyrektora Operacyjnego i poproszę o ich bezpośrednie raporty – odbędzie się to poprzez połączenie konferencyjne, ponieważ przywództwo mojej firmy jest w innym położeniu. Wierzę, że to wszystko może pójść bez oporu; Jestem zaniepokojony tym, że mogę potrzebować wsparcia od Pozytywnego Wojska (tzw BIAŁE KAPELUSZE). Biorąc pod uwagę kto będzie aresztowany, z im wyższych szczebli będą to osoby, tym bardziej prawdopodobne, że ci ludzie będą wiedzieli o pozostałych aresztowanych. Bądź spokojny i pocieszający – jeśli ktokolwiek jest zdenerwowany lub poruszony, odwołaj się do ich wyższego sumienia i etyki. Nawet jeśli ktoś aktualnie popełnił „przestępstwo w białym kołnierzyku”, jest to szansa na kompletne odkupienie dla kogokolwiek chcącego pomóc w największym możliwym stopniu.

 1. Zamierzam uwidocznić powagę sytuacji i uczulić na fakt, że jest to czas, gdzie zyski nie grają już pierwszorzędnej roli. Mój pracodawca (jak większość ubezpieczycieli) lubi przedstawiać się jako ktoś dobroczynny, więc chciałem powiedzieć, że to czas na poparcie ich słów czynem.
 2. Zachęć do krótkiej (15-30 minutowej) burzy mózgów w następnych krokach. Moje rekomendacje:
  1. Pozwólcie mi przemówić do wszystkich zatrudnionych w firmie. Bądźcie spójni z Krótką Odprawą Przywódców (CLB), ale dodajcie specyficzne zadania, które mogą wykonać poszczególni ludzie – kontakt z urzędnikiem miastowym, użycie sieci poprzez lokalną Izbę Gospodarczą, użycie swojej sieci przyjaciół i rodziny aby zidentyfikować osobę stanowiącą prawo lub użyteczności publicznej.
  2. Stwórz postanowienia publiczne dla Wykonawców i/lub Liderów Społecznych do wykonania. Te postanowienia muszą jasno stanowić, że będzie istniała pełna kooperacja w jakichkolwiek badaniach odnośnie oszustw & sprzeniewierzeń, ale również fakt, że te firmy muszą służyć interesowi publicznemu w tym czasie – co znaczy, że wszyscy zatrudnieni w firmach, gdzie działalność zostanie wstrzymana, nie stracą swoich posad, ale raczej będą wynagrodzeni za wolontariat w krytycznych sytuacjach (np. przygotowanie zapasów żywności i wody, przygotowanie publicznej debaty na temat bieżących wydarzeń gdzie przedstawiciele prawa i/lub inni eksperci będą mogli się wypowiadać, ustanawiając straże sąsiedzkie, tworzyć plany kontynuowania obrotu produktów na podstawie potrzeb lokalnej społeczności).
  3. Zatrudnij z powrotem pracowników którzy stracili pracę i połączcie siły w różnych projektach humanitarnych. (Notka – to jest naprawdę rzeczywiste dla ex-pracowników, którzy doświadczyli lub mają świadomość bezinteresownej pomocy, takiej jak półki żywności, usługi dostarczania żywności, była Gwardia Narodowa, Wojsko, Instytucje Stanowienie Prawa, awaryjna pomoc medyczna, straże pokojowe. Ci pracownicy będą najbardziej cenni w twojej firmie ponieważ oni już zaczęli łączenie się i tworzą siły zdolne poradzić sobie z problemami społecznymi).
  4. Dla mojego własnego sektora zachęcę moją firmę do tworzenia narzędzi unikalnych dla ubezpieczycieli, które mogą na pewien sposób wynagrodzić brak płynności spowodowany zamknięciem banków (patrz – koniec dokumentu).
  5. Określ najlepszy sposób dla dotarcia do innych towarzystw ubezpieczeniowych, tak by kroki podjęte przez twojego pracodawcę mogły służyć jako przykład dla innych firm. Szczerze mówiąc, to może się wydarzyć każdej firmie lub organizacji – to jest początek największej społecznej organizacji wolontariatu w historii. Każdy może pomóc, jeśli nastawi na to swój umysł i będzie chciał pracować w zorganizowany sposób z dużymi grupami ludzi.

Po dotarciu do kierownictwa, chciałbym przemówić do pracowników poprzez wideo konferencję w firmie. Nie jestem pewien czy dotrę do wszystkich w danej chwili, ale podejrzewam, że większość będzie dostępna w przeciągu 2 godzin, nawet jeśli będziemy musieli podzielić na 4 półgodzinne części. Może być to wykonane w każdej firmie która posiada główne biuro w różnych miastach/województwach/krajach. To jest idealny sposób by dotrzeć do liderów społecznych w rządzie, instytucjach stanowienia prawa i kluczowej infrastrukturze jaką jest usługa konserwacji.
Podczas tych spotkań będę mówił o tym co wiem – co ważniejsze – CZEGO NIE WIEM, i jakie kroki ludzie mogą podjąć aby ten okres nie zakończył się całkowitym rozbiciem społecznym (np. kontakt z innymi liderami – przekazanie Zwięzłej Odprawy Przywódców poprzez firmowy email). Przemów do ludzkich aspiracji – że nie musi to być będzie to koniec świata w jakimkolwiek znaczeniu. Raczej wskaż, że są to kroki ku stworzeniu zdecydowanie bardziej pokojowego świata, i faktu, że my jako gatunek dorastamy i stajemy się dojrzalsi. To uwzględnia odpowiedzialność ludzi za przewinienia – tak, żeby nikt nie był ponad prawem. Co najważniejsze, NIE PODAWAJ SIĘ ZA WSZECHWIEDZĄCEGO EKSPERTA! Jeśli nie znasz jakichś faktów, oznajmij jasno, że posiadasz pewne pojęcie, ale nie jesteś szkolonym i szanowanym ekspertem. Żadna pojedyncza osoba nie może ani nie powinna być mesjaszem albo ekspertem Publicznej Usługi Nadawczej we wszystkich dziedzinach jak Doris Kearns Goodwin (Jeśli jakimś trafem to czytasz, DKG, wiedz, że jest to niewinny żart w poważnym dokumencie!). Plany będą działały najlepiej jeśli grupy ludzi będą współpracować zamiast działać na własną rękę.

WYDARZENIE (3-24 GODZINY)

Spędź resztę pierwszego dnia resetu na wzywaniu ludzi i koordynowaniu ich; wytyczne powinny być ustalone – najlepsze osoby do początkowego kontaktu będą znajomymi/rodziną którzy pracują w mediach, ustalają prawo, pracują w pracach publicznych, są w zarządzie miasta/województwa/kraju i mogą szybko rozpowszechniać te informacje do innych. Chcemy by wiadomości rozchodziły się najszybciej jak to możliwe – kluczowe punkty transmisji informacji będą miały najwyższy priorytet.
Celem nie jest zajęcie wygodnego miejsca i dyskutowanie o zachowaniu ciągłości produkcji w twojej firmie. Celem raczej będzie osiągnięcie:
1) Twoja firma zamierza stać się częścią rozwiązania, w przeciwieństwie do bycia częścią problemu
2) Liderzy naszej firmy są wystarczająco mądrzy, by rozpoznać kiedy finansowe rozważania nie są tak ważne jak zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, spokoju umysłu i te krytyczne funkcje takie jak opieka zdrowotna, pożywne jedzenie, czyste jedzenie, elektryczność, kanały komunikacji, stanowienie prawa, straże pożarne itd. będą dostępne dla wszystkich ludzi.
Ponieważ każda firma powinna zrobić wszystko aby zachować swoją sprawność i martwić się o finansowe straty kiedy osiągnięty zostanie pokój i stabilizacja. Wierzę, że mój pracodawca może posłużyć jako organizacyjny model dla starań i wsparcia, jednak pomysł polega na tym, że ludzie z każdej organizacji mogą pomóc. To powinno zachęcić inne firmy i organizacje by masowo podążyć i budować prędko konsensus dla biznesu i przywódców społecznych, by pomóc w celach humanitarnych.
Ten krok może zająć sporą część wieczora i nocy, ponieważ następnego ranka będą potrzebne publiczne ogłoszenia względem grafiku udzielania pomocy humanitarnej. Krytycznym będzie określenie tego, co musi dalej funkcjonować – szpitale, kliniki, elektryczność, woda/ścieki, zbiórka śmieci, telewizja, internet, telefony – i podjęcie zdecydowanych kroków poprzez ogłoszenia jak i widoczne czyny, o które społeczeństwo zadba by nie poszły na marne. Ten drugi dzień będzie najbardziej krytycznym, więc ktokolwiek kto może wspomóc ten wysiłek powinien być przygotowany do pracy przez noc jeśli jest to możliwe. Jeśli uda nam się utrzymać masy w spokoju, jednak zaangażowane mentalnie i emocjonalnie, najcięższa praca będzie już za nami.

WYDARZENIE (24 DO 72 GODZIN)

Kiedy społeczność, miasto, województwo, będzie miało jasno ustanowioną jurysdykcję, nadejdzie czas na postanowienie co wymaga zachowania ciągłego działania i podjęcie skoordynowanych kroków. Te dwa dni będą wymagały największej mobilizacji wolontariuszy zorganizowanych na poziomie globalnym. Będzie wielka potrzeba dla ludzi by pomóc sąsiadom, przyjaciołom i rodzinie, ale starania muszą być zaplanowane tak, by dotrzeć do biedniejszych obszarów, jak i zlokalizować starszych i niepełnosprawnych.
Na tym etapie możemy optymistycznie rozpocząć plan „Wewnątrz-miastowy Plan Marshalla”. Zamiast pozwalać na przerwy w dostawach co spowodowało by zamianę tych obszarów w potencjalne punkty zapalne jak Fergusson, Missouri, możemy poczynić zorganizowane starania by udostępnić krytyczne zapasy i informacje. Jeśli będzie wykonane to natychmiastowo w większości obszarów – i z wielką liczbą odważnych wolontariuszy oraz policji – ludzie zobaczą na własne oczy, że nie jest to „Powitajcie nowego szefa, takiego samego jak stary szef”.
Poza tymi staraniami, muszą mieć miejsce rozmowy odnośnie odnowy miast:

 • „Czy ta infrastruktura wymaga naprawy?”
 • „Czy są osoby zażywające Metaamfetaminę lub Heroinę, które potrzebują pomocy?”
 • „Czy są problemy z ciężkimi przestępstwami, i jakie środki trzeba przedsięwziąć by im zapobiec w trwale i pokojowo?”
 • „Czy jest miejsce gdzie przedsiębiorstwo produkcyjne może być usytuowane dla zatrudnienia lokalnej ludności (np. urządzenia wolnej energii)?”

Szczęśliwie, będzie to zalążek nowej ery współpracy. W moim ojczystym kraju (USA), widziałem wiele razy samolubność przedstawianą jako „surowy indywidualizm”. Ten światopogląd nie pomoże nam iść naprzód. Podczas gdy indywidualne prawa będą zapewnione, jedyna droga do naprawy naszych społeczności i planety to pokojowa kooperacja – to z czym się zmierzymy jest zbyt małe, do opanowania przez małe grupy. Wielkie pomysły, które pomogą setkom lub tysiącom ludzi to jest to czego potrzebujemy. Zawsze opieraj się na założeniach: „Gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna?” „Jakie zasoby mamy i potrzebujemy do rozwiązania krytycznych problemów?”

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW NA NIESPOTYKANĄ WCZEŚNIEJ SKALĘ

Poprzedni tekst jest wysokopoziomowym podsumowaniem, ale udane wykonanie będzie wymagało szczególnego skupienia na detale. Ponieważ te będą się różnić na świecie, najważniejszym, pierwszym krokiem będzie szybkie dotarcie do kierownictwa korporacji i liderów społecznych na całym globie. Te pierwsze spotkania będą musiały być treściwe i na wysokim poziomie; powiemy ludziom, że jest to początek wymaganej przemiany naszego bankowego i politycznego systemu, ale będzie to wymagało każdej osoby do kooperacji aby zminimalizować niekorzystne skutki. Bądź gotów udostępnić Zwięzłą Odprawę Przywódców (CLB) jak i inne sugestie zależnie od tego z kim się skontaktujesz i jakie kroki podejmiesz.
Aby zmaksymalizować wydajność, trzymaj się prostej, spójnej wiadomości. Skup się najpierw na tych, którzy cię na pewno wysłuchają. Następnie będzie konieczne wyruszenie do innych organizacji, ale głównym powodem jest skupienie się w najbliższym otoczeniu – każdy zna kogoś, kto żyje daleko od nich. Pomysłem jest prosić o pomoc i otrzymywać ją kiedy wieści będą się rozchodzić. Im więcej ludzi roześle Zwięzłą Odprawę Przywódców, ten dokument i inne kluczowe porcje informacji, tym szybciej powstaną koalicje w różnych obszarach by uporać się z aktualnymi sprawami.
Kiedy ten nagły wzrost aktywności „rozprzestrzeniania wiadomości” miał miejsce dnia 1, zorganizuj pracujące grupy, które skoordynują tworzenie planów działania wraz z wojskiem. Kiedy te będą gotowe, skup się na szczegółach i ewentualnie na rozwiązaniach krótko i długo terminowych. Tutaj jest kilka pomysłów, które mogą być szybko wprowadzone w przeciągu pierwszych dni po WYDARZENIU w prawie każdej społeczności:

 • „Spotkania & Pozdrowienia” w których ludzie mogą zebrać się wraz z wojskiem, prawodawcami, lokalnymi reprezentantami rządu, itd. i porozmawiać na najbardziej naglące lokalne potrzeby, jak również przynieść żywność i podzielić się nią. Jeden model, który może być łatwo zaadoptowany w całym kraju byłby do użycia przez Milicję Obywatelską (http://natw.org) gdzie ulice są zablokowane (jeśli pogoda na to pozwoli) i ludzie mogą być razem i porozmawiać z sąsiadami o tym co się dzieje. Mogą one również posłużyć jako potrzebne sesje „odstresowania”. Wiele z tych objawień i odkryć będzie całkowicie przerażające dla ludzi; Słyszałem o dowodzie w postaci wideo, które nie jest odpowiednie dla dzieci i prawdopodobnie spowoduje nudności i wymioty. Nie będą one rozpowszechnione publicznie ze względu na aresztowania, więc nie mogę powiedzieć jak one wyglądają. Ale przeczytałem wystarczająco by zrozumieć co zobaczę… zajdzie wiele wielka potrzeba przytulania i pocieszania rodziny/przyjaciół. Będzie tak źle – i ludzie zamieszani będą również zszokowani.
 • Organizuj społecznościowe posiłki – pomyśl o „Kamiennej Zupie” historii którą każdy słyszał za dziecka. Żadna osoba była zdolna zrobić smacznego obiadu dla siebie, ale kiedy wszyscy przynieśli kluczowy składnik, nareszcie wszyscy bohaterowie tej historii mieli dobry, ciepły wieczorny posiłek. Nawet jeśli nie jest to możliwe każdego dnia, może to być sposób dla wszystkich by mieć solidny posiłek i dołączyć do nocnej konwersacji. Może to również funkcjonować jako sesje „grupowej terapii” więc każdy może podyskutować i pojąć to co dzieje się na całym świecie.
 • W największym możliwym stopniu, bądź kreatywny we wprowadzaniu możliwości dla biznesu by „utrzymywać otwarte drzwi” i zaopatrzenia drabiny produkcyjnej (producenci, hurtownicy, sprzedawcy) by utrzymać ich funkcjonowanie. Nawet jeśli elektroniczne transakcje nie będą funkcjonować, są inne mechanizmy, które pozwalają utrzymać handel:
  • Obserwuj i zapobiegaj „oszustwom cenowym” w jak największym stopniu. Jako przykład, podczas wieczoru 9/11 ceny gazu w lokalnej społeczności wzrosły z 1$ do 6$. Nastała wielka panika i samochody były ustawiane w linii celem blokady drogi. Tego typu zajścia muszą być natychmiastowo zgłaszane i naprawiane aby reakcja łańcuchowa żądnej zysku postawy nie spowodowała całkowitego załamania rynku. Zwłaszcza wobec przedmiotów które ludzie potrzebują, ceny powinny być „stałe” w największym możliwym stopniu.
  • Ogranicz gromadzenie potrzebnych przedmiotów, ustalając maksymalne ilości które jednorazowo można kupić. To nie jest sytuacja w której te dobra nie będą ponownie dostępne… jest to tymczasowa przerwa w dostawach, która zostanie rozwiązana w ciągu miesiąca.
  • Akceptuj czeki, gotówkę, złoto & srebro jako pieniądze za kupno dóbr, ponieważ karty debetowe, karty kredytowe i bankomaty nie będą działać.
  • Każda lokalna izba gospodarcza może pracować z przywódcami społecznymi w danym okręgu by tymczasowo zaimplementować rodzaj handlu wymiennego „Scrip” (http://en.wikipedia.org/wiki/Scrip) który może być formą kredytu w czasie kryzysu finansowego. Tak długo jak jest to akceptowane przez większość firm, przynajmniej w kwestii podstawowych dóbr gospodarka zostanie zachowana. Może to nawet być rozszerzone w formę handlu „na zeszyt” tak, by dobra były w dalszym ciągu sprzedawane.

Mój punkt widzenia jest taki, że fundusze aż do 1000$ kredytu mogą być rozszerzane dla każdej osoby jako sposób na zdobycie dóbr. To może oznaczać, że każda społeczność będzie miała fundusze w ilości 1000$ na osobę, które mogą zostać użyte do wsparcia lokalnej waluty wymiennej „Scrip”. Może to łatwo przywrócić zaufanie na poziomie lokalnym tak by biznes pewnie funkcjonował i otrzymywał sprawiedliwą rekompensatę za dobra które oferuje.

  • W końcu, każdy biznes który pozostanie otwarty powinien przechowywać wpływy i inną dokumentację kiedy zajdzie potrzeba odzyskania straconego dochodu. Uwzględniając, że ten reset będzie konieczny ze względu na aktywność kryminalną niewielkich ale niesamowicie bogatych indywiduów na całym świecie, jest tutaj bardzo duże prawdopodobieństwo, że każdy stracony wpływ będzie mógł uzyskać odszkodowanie dzięki istniejącym ubezpieczeniom i legalnemu systemowi. Dobro tych bogatych jednostek będzie zajęte i użyte do zapłacenia za poniesione szkody. Jednak, uwzględniając szeroki zakres prowadzonych śledztw i audytów różnych ścieżek pieniądza, może nie dotrzeć natychmiastowo. W tym zakresie, każdy biznes będzie musiał rozważyć za i przeciw swojej działalności. Ale jeśli decydujesz się na kontynuowanie biznesu jako służba swemu społeczeństwu, będzie to lepsza reklama niż jakakolwiek inna, którą mógłbyś kupić.
 • Jeśli w pewnym stopniu krytyczna masa handlu nie będzie mogła zostać utrzymana, tutaj są wymienione alternatywy by pomóc w dostarczaniu dóbr tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
  • Lokalne punkty wymiany mogą być stworzone jako sposób na wymianę i handel dobrami i usługami. Będzie to potrzebne uwzględniając spodziewane przerwy dostaw zaopatrzenia. Większa część ludzi nie będzie posiadała niezbędnych dóbr przez kilka tygodni bez kupowania jedzenia lub produktów toaletowych. Co więcej, jest prawdopodobne, że ludzie, którzy nagromadzili je znajdą parę rzeczy, o których nie pamiętali, że je posiadają. Te punkty wymiany mogą zostać użyte do wymiany najpotrzebniejszych dóbr a nawet usług; w pewnym stopniu ktoś może potrzebować pomocy z projektem, być może ludzie mogli zaoferować usługi takie jak odśnieżanie, prace ogrodowe itd. w zamian za żywność lub papier toaletowy.
  • Używaj istniejących sieci półek z żywnością jako główne centrum dystrybucji dóbr. Jest niewiadome dokładnie jak wiele zapasów zostanie rozdanych na tą masywną operację. W moim mniemaniu wiele z nich istnieje, ale będą one wymagały przeniesienia szybko i wydajnie z dotychczasowo ukrytych magazynów do różnych miejsc dystrybucji w obrębie każdego kraju. Powtórzę, kiedy ja skupiam się na mojej wiedzy na temat USA, powinno to być stosowane wszędzie – muszą istnieć miejsca gdzie ludzie mogą zdobyć najważniejsze zapasy bezpiecznie.
  • Jeśli jesteś kimś, kto może być określony jako prepper, prawdopodobnie masz zapasy na kilka miesięcy lub lat. Mam dla ciebie dobre i złe wieści. Złe – pewne rzeczy nie pójdą do diabła na wieki, jak byś sobie tego życzył. Dobre – możesz być bohaterem w swojej społeczności jeśli chcesz dzielić się z innymi.

Tyczy się to również chęci nauki ludzi różnych przydatnych umiejętności przetrwania takich jak przygotowanie ogniska, identyfikacja i gromadzenie niekonwencjonalnej ale zdrowej żywności, przygotowanie tej żywności i również organizowanie sąsiedzkich lokalnych sił policyjnych by wspomagać lokalne prawo w utrzymywaniu pokoju.

  • W końcu, jeśli masz przedmiot lub dobro, którego na pewno nie potrzebujesz możesz po prostu oddać je osobie, która aktualnie go potrzebuje. Może to być po prostu spędzanie czasu z ludźmi – może któryś dorosły zaoferuje opiekę nad dzieckiem, tak by inni dorośli mogli pracować w ważnych projektach humanitarnych. Prawie każdy obiekt będzie możliwy do wymiany, a czas wolny pojawi się znowu, jak technologie zostaną użyte nie tylko do poszerzenia siły roboczej ale i zredukowania czasu poświęconego na pracę. Ostatecznie, najważniejszym zasobem jaki mamy są ludzie. Musimy odnosić się do siebie z poszanowaniem i respektem, uczymy się w ten sposób zaprzyjaźniać i tworzyć sprawnie funkcjonujące społeczeństwo.

W ŚWIETLE UJAWNIEŃ– APEL O GRZECZNOŚĆ, CIERPLIWOŚĆ I ZROZUMIENIE.

Ktokolwiek z was czytając to po raz pierwszy w tym szczególnym dniu prawdopodobnie będzie miał zawroty głowy z racji, że zostanie zsunięty im dywan spod nóg. Kiedy ponownie odzyskasz równowagę i w pełni zrozumiesz wszystko co się dzieje – i wszystko co działo się potajemnie w przeszłości – najprawdopodobniej będziesz przepełniony poczuciem żalu. Twój zmysł rzeczywistości imploduje, jak to co wierzyłeś, że było prawdziwe – przepadnie na zawsze. Wiem to, ponieważ przydarzyło mi się to kilkukrotnie, w różnych etapach mojego procesu uczenia. Jest to prawdziwe dla wszystkich z którymi się spotkałem – z przyjaciółmi, z którymi nie spotkałem się osobiście, ale na zawsze ukształtowało to mój sposób myślenia i czucia planety na której żyję.
Kiedy wszystko „kliknie”, będzie moment, kiedy poczujesz jedno uczucie, silniej niż kiedykolwiek: ZŁOŚĆ
Kiedy cię dosięgnie – a zrobi to – zatrzymaj się i weź głęboki oddech. To jest ten moment, kiedy każda osoba może wybrać jak wykorzystać tą energię. Czy ruszysz w niebywałej furii jak mały brzdąc? Czy skruszysz ziemię przesiąkniętą twoimi łzami? Lub pozostaniesz tam gdzie stałeś – ogłuszony i nieruchomy?
Polecam, aby za pierwszym razem dać ponieść się emocjom, ale nie rób nic zanim to nie przeminie. Nie krzycz, nic nie mów. Po prostu czuj i pozwól się temu ponieść. Kiedy będziesz miał okazję się uspokoić, to będzie czas, gdzie prawdziwa praca się zacznie.
To może nie wydarzyć się dzisiaj, ale prawdopodobne jest to, że dotnie to każdego inaczej w nadchodzących tygodniach, uwzględniając prawie nieskończony wachlarz osobowości jakie my ludzie posiadamy. Ale kiedy fala uderzy cię ponownie, pozwól swoim emocjom płynąć swobodnie. Jeśli potrzebujesz potrzebujesz patrzeć ślepo w przestrzeń, jeśli potrzebujesz być sam, jeśli potrzebujesz płakać, zrób to. Jeśli potrzebujesz się przytulić, poproś o przytulenie – nawet jeśli osoba koło ciebie jest kompletnie nieznajoma. Jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami w tej dziwnej, pomieszanej rzeczywistości i potrzebujemy być razem, jako rodzina, by wyzdrowieć.
Część procesu leczenia będzie niezliczoną publicznie transmitowaną przez telewizję prawdą i głosem pojednania. Naprawdę – nie ma innej drogi, ponieważ wszystkie podłe detale nie mogą i nie powinny być ukrywane dłużej. Media były pod kontrolą tak długo, że jest ciężko uwierzyć w prawdę kiedy ją zobaczysz, ale zamiast obserwować media wspólnie, jako wróg, spojrzyj na nie jako na narzędzie które na dłuższą metę pozwalają prawdzie wyjść na światło dzienne. Jest to nasza grupowa terapia jako planeta – to będzie sposób w jaki się uleczymy.
Jak „niemożliwie złe” rzeczy były nieustannie pokazywane i udowadniane jako prawdziwe, zaistnieje narastająca fala dla sprawiedliwości i odkupienia. Zajdzie potrzeba publicznych egzekucji najgorszych przestępców. Szczerze wierzę, że wspólnie przećwiczymy ostrożność i będziemy postępować powoli i dokładnie w tych kwestiach. Na początek, wierzę, że globalne moratorium powinno być uchwalone we wszystkich krajach w wyznaczonych egzekucjach. Poważnie, czy nie moglibyśmy zaprzestać okrutnych mordów na tej planecie przez kilka dni lub tygodni?
Zatrzymajmy się na chwilę. Szczerze wierzę, że pewni ludzie którzy zostaną uznani za winnych i będą wyglądali na zasługujących kary mogą skończyć jako świadkowie koronni pewnych zbrodni przeciw ludzkości, które wyjdą na światło dzienne. Może być nawet udowodnione, że część z nich jest niewinna, albo przynajmniej nie kontrolowali się wykonując popełnione, ohydne zbrodnie. Spójrz, „przełącznik” jest przysłowiowym krzesłem elektrycznym, które może zostać włączone w dowolnej chwili – ale uwzględniając nasz aktualny poziom technologiczny nie możemy cofnąć rezultatów mylnie oskarżonej osoby.
Musimy wyćwiczyć cierpliwość i nie ponaglać osądu. Wyraźnie pamiętam odgłos pasjonujących zarzutów w imię odwetu za całą śmierć i chaos po 9/11. Ludzie w USA byli tak źli, że chcieli zbombardować kogoś – kogokolwiek – tego samego dnia! Teraz spójrz na ból i cierpienie które rozniosły się po całym świecie – czy było to warte zachodu albo potrzebne? Czy jesteśmy naprawdę szczęśliwi i spełnieni tymi rezultatami? Miliony zabitych, całe kraje pozbawione nowocześnie funkcjonującej infrastruktury. Setki tysięcy rozzłoszczonych rannych weteranów i liczne samobójstwa wśród nich z powodu samo-nienawiści, biedy i bycia trwale niepełnosprawnym. Biliony wydane, zmarnowane, skradzione – jakkolwiek to nazwiesz. Wszystko z powodu kłamstw, kłamstw i większej liczby kłamstw.
Żadne z powyższych nie wydarzyło by się jeśli istniało by coś takiego jak zbiorowy „głęboki oddech” i ponura determinacja znalezienia dowodu co wydarzyło się naprawdę, jak i kto miał motyw i kto był odpowiedzialny za całą akcję. Byliśmy głupcami, i zwiedliśmy cały świat na skraj Trzeciej Wojny Światowej. Nie powtórzmy tego błędu ponownie. Dajmy szansę wszystkim świadkom i informatorom szansę sprawdzić i podzielić się ich historiami. W stopniu, który poprzednio powstrzymywał dowody na ujrzenie światła dziennego, ten dowód musi być rozważony i zważony w porównaniu do innych dowodów i świadectw. Ludzie będą relacjonować po miesiącach milczenia – nareszcie nie bojąc się podzielić się historią, nie martwiąc się o bycie uśmierconym z powodu tego co wiedzą.
Te głosy będą musiały zostać wysłuchane zanim naprawdę będziemy mogli zrozumieć co się stało i kto jest rzeczywiście odpowiedzialny. Nawet ci z dziesięcioleciami doświadczenia badania tych zbrodni będą zaskoczeni w pewnych sprawach – jest to nieuniknioną częścią procesu odkrywania prawdy. Nie chcemy uciekać się do publicznej histerii Francuskiej Rewolucji, gdzie każdy szlachcic i kobieta uważani byli za winnych ze względu na ich status społeczny. Rozwikłajmy, którzy z nich są dobrymi ludźmi, a kto pracuje potajemnie ze złymi. Dla tych którzy radzą sobie cienistym światem Black Ops, jest trudno odejść kompletnie bez grzechu, a może się okazać, że ktoś kto jest uważany za winnego może skończyć jako bohater, ponieważ zapobiegł wojnie nuklearnej, która spowodowała by masowe ludobójstwo.
W tym samym nastroju, proszę wszystkich nabranie cierpliwości, zrozumienia i przebaczenia dla rodziny, przyjaciół, współpracowników, kochanków w separacji, rywali politycznych i kompletnie nieznajomych ludzi. Wszyscy na tej planecie zostali poddani naciskom i wpływom, które sprawiły, że krzywdziliśmy innych – czasem świadomie, ale większość została „zaprogramowana”. Musimy patrzeć na siebie w różny sposób – nie jak inne rasy, płci ale jako przyjacielscy ludzie. Wszyscy jesteśmy odbiciami nas samych. Jeśli ktoś zrani nas przedwczoraj, spytaj ich dlaczego wybrali te niszczące słowa lub wykonali ten haniebny czyn.
Nie mówię tutaj o skandalicznych rzeczach takich jak brutalna napaść lub zabójstwo z zimną krwią, chociaż zrozumienie tych rzeczy stanie się o wiele bardziej dopracowane w kolejnych latach. Ale teraz, odnoszę się do przykładów bardziej jak zestresowanego rodzica, który gwałtownie wybucha na swoje dziecko, które dostaje mandat za szybką jazdę, lub szefa który jest tak przejęty stratą pracy, że fałszywie obwinia jednego z pracowników za kluczową pomyłkę i usprawiedliwia się zwolnieniem go. Większość z nas nie jest aniołami i wiele z nas wyrządziło okrutne rzeczy innym z powodu potrzeby utrzymania specyficznego stylu bycia. Strach utracenia tego co mamy może sprowadzić prawie każdą osobę do podłych czynów i niewiele jest osób które mogą spojrzeć w lustro i powiedzieć, że nigdy nie zrobiły takiej rzeczy. Ostatecznie, musimy zrobić krok wstecz i spróbować zrozumieć siebie odnośnie tych samolubnych działań; możemy się dowiedzieć, że jesteśmy bardziej miłosierni niż nam się wydawało.
Jako dobry przykład: nawet mafia trafia na ludzi którzy popełnili najbardziej niecne zbrodnie, aby uniknąć tortur i morderstwa ludzi im kochanych. Trafili oni w tę specyficzny „sektor” pracy ponieważ widzieli drogę by zadbać o ich rodzinę i skończyli tracąc swoje człowieczeństwo. Czasem toksyczna mieszanka miłości i strachu może sprowokować nas do czynienia straszliwych rzeczy innym. Jakkolwiek, po dniu dzisiejszym nie będziemy musieli się dłużej obawiać. Możemy być źli, ale nie musimy się obawiać. Możemy kochać się nawzajem i być kochanymi.
Nadmieniając, czas by zacząć działać i naprawiać naszą planetę, ludzie! Zróbmy to!

 

Dodaj komentarz