Plan Ciągłości Biznesowej dla producentów; dystrybutorów i sprzedawców niezbędnych dóbr

Ten dokument ma za zadanie zapewnić plan ciągłości biznesowej dla producentów dóbr Żywnościowych i ułatwiających Życie, dystrybutorów i sprzedawców. Ogólnie rzecz biorąc mamy zamiar dać pracownikom korporacji kompleksową macierz podejmowania decyzji, która pozwoli im dalej funkcjonować, tak jak robili to do tej pory, w obrębie ewentualnego scenariusza – czasu przejścia, którego nazywamy Wydarzeniem – który … Ler mais

Czym jest Wydarzenie?

Wydarzenie jest dniem masowych aresztowań światowych kryminalistów kabały: zepsutych polityków, wielkich bankierów itd, wykonane w sposób legalny i zsynchronizowane wraz z ogólnoświatowym resetem finansowym. Zostało to zorganizowane od środka przez pewnych członków rządu i agencji wojskowych, którzy rozpoczęli ruch oporu przeciwko zbrodniczemu kabałowi. Obserwowali nieustannie powtarzane przestępstwa przeciw ludzkości, zwierzętom i ekosystemom przez, spośród wielu, … Ler mais