Czym jest Wydarzenie?

http://thepromiserevealed.com/wp-content/uploads/2016/01/image027-600x407.jpg

Wydarzenie jest dniem masowych aresztowań światowych kryminalistów kabały: zepsutych polityków, wielkich bankierów itd, wykonane w sposób legalny i zsynchronizowane wraz z ogólnoświatowym resetem finansowym. Zostało to zorganizowane od środka przez pewnych członków rządu i agencji wojskowych, którzy rozpoczęli ruch oporu przeciwko zbrodniczemu kabałowi. Obserwowali nieustannie powtarzane przestępstwa przeciw ludzkości, zwierzętom i ekosystemom przez, spośród wielu, niepotrzebne wojny i bezpodstawne zanieczyszczenia.

Obserwowali sztucznie wytworzone globalne ubóstwo stworzone przez blokowanie rozwiązań i oszukiwanie systemu finansowego na całym świecie. Banki tworzyły sztuczne pieniądze, pożyczając je rządom i ponad 90% naszych podatków zostało oddawanych prywatnym bankom, podczas gdy ich pożyczki były fikcyjne, nie było to nic innego niż cyferki w komputerze lub kawałki papieru nie oparte na żadnej rzeczywistej wartości, za co mieliśmy oddawać im rzeczywiste dobra, produkt naszej pracy.

Dzięki temu uogólnionemu finansowemu oszustwu, nasze rządy i media były nieustannie wykupywane i korumpowane. Zaawansowane ekologiczne technologie były powstrzymywane. Popełniano niezliczone przestępstwa by utrzymać ten system.

Jest to czas by powiedzieć niem jest to czas by powiedzieć stop.

Ci kryminaliści zostaną aresztowani zgodnie z legalnymi procedurami i zostaną im wytoczone sprawiedliwe procesy. Mass media zostaną uwolnione i będą nareszcie mogły relacjonować prawdę. Będą dzielić się wieloma niezaprzeczalnymi dowodami tego co działo się naprawdę.

I w końcu ludzkie społeczeństwo będzie mogło zacząć od początku na zdrowych fundamentach. Nasz system finansowy zostanie przebudowany, fikcyjne długi zostaną anulowane i wprowadzony zostanie nowy system, który bazuje na prawdziwej wartości, który drastycznie podniesie jakość życia dla wszystkich ludzi na planecie.

Prawdziwe projekty humanitarne będą wprowadzone na masową skalę, by naprawić konsekwencje wszystkich zbrodni popełnionych na planecie. Wiele z wcześniej powstrzymywanych technologii nareszcie zostanie udostępniona. Część z nich zaskoczy wielu ludzi. Wyobraź sobie, jeśli zaledwie 20 lat temu, powiedziano by ci, że mógłbyś się komunikować natychmiastowo na całym świecie, przechowywać muzykę, filmy i książki które lubisz, wszystko na bezprzewodowym urządzeniu wielkości małej książki. Wielu by nie uwierzyło.

Większość programów edukacyjnych zostało dobrowolnie zmanipulowanych by powstrzymywać prawdę. Ten proces jest dobrze znany, po prostu zajrzyj w książki z lat ’50-tych i ’60-tych. Ten proces nie został zatrzymany, on działa po dziś dzień. Dla przykładu, fizyka nauczana na uniwersytetach jest przestarzała o ponad 100, ignoruje fizykę kwantową i pewne prawa fizyki nauczane są w zły sposób by mylić ludzi, co było koniecznym by powstrzymywać pewne zaawansowane technologie.

Podobne manipulacje miały miejsce we wszystkich aspektach naszego społeczeństwa. Tak więc będzie konieczna wielka odnowa i sporo pracy do wykonania. Banki pozostaną zamknięte przez klika dni do kilku tygodni i pozostaną otwarte ponownie ze środkami ludzi w dalszym ciągu na swoim miejscu, z dodatkowymi środkami rozdystrybuowanymi dla wszystkich. Rozpocznie się ogromny proces reedukacji bazujący na niezbitych dowodach lub rzeczywistej prawdzie. Ekosystemy zostaną uzdrowione, dzięki wysiłkom społeczności i zaawansowanym technologiom. Podstawowe potrzeby każdego człowieka zostaną zaspokojone, wraz z wolnością tworzenia, rozrywki i swobodnego podróżowania.

Data tego Wydarzenia nie może być przewidziana. Istnieje wiele czynników i grup w tym równaniu i wiele informacji musi pozostać w tajemnicy podczas trwania tego procesu by zachować bezpieczeństwo ludzi uwikłanych. Wszystko co możemy powiedzieć, to fakt, że jesteśmy wyjątkowo blisko. To dlatego sieć informacyjna jest umieszczona, byśmy mogli być gotowi.

Wyzwolenie jest bliskie!

Dodaj komentarz